Η εκπαιδευτική δραστηριότητα EV3 Software είναι σχεδιασμένη για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από Δ’ Δημοτικού και άνω. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού, τις αρχές προγραμματισμού και την δημιουργία προγραμματιστικών μπλοκ για την υλοποίηση βασικών δομικών λειτουργιών του EV3. Η τρέχουσα σειρά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών στον Ολυμπιάδα Ρομποτικής. 

Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με συναρπαστικό τρόπο.

Δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής WRO

  • Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου